Sunday, September 28, 2014

ishq

gar bazi ishq ki bazi h
jo cahe laga do dar kaisa
jo jeet gaye to kiya kehne
hare bhi to bazi mat nahi

No comments: